Osoby, które podjęły się cotygodniowej Adoracji NS

          Godzina

 

Dzień

Tygodnia

8.30 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00


15.00 – 17.00

Poniedziałek

 

 

 

Andrzej

Serwoński

Joanna

 Mańka

Ruta

Piechocka

Agnieszka

Matysik

Maciej Mendecki

Zuzanna Wyciślik

Bernard

Matysik

Wtorek

 

Maria Rduch

 

 

 

 

 

Wojciech Świerczek

Teresa

Pęk

Maciej Mendecki

Środa

 

Janina Kołodziejska

 

Andrzej

Serwoński.

 

 

 

Adam

Szweda

Aniela Szaflik

Teresa

Kołodziej

Czwartek

Dominika

Chmiel

 

 

 

 

 

 

Ireneusz Wydra

Maciej Mendecki

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

Stefania

Stych

Maciej Mendecki

Sobota

 

Beata

Jurczyk

 

 

 

 

 

Maciej Mendecki

Jolanta Grymel

Niedziela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Piłsudskiego 1.