Litania do NMP z Lourdes

Litania

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Panno, objawiona w Lourdes - módl się za nami
Święta Panno, zalecająca pokutę
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach
Święta Panno, ogłaszająca się "Niepokalanym Poczęciem"
Córko Niepokalana Boga Ojca
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa
Oblubienico Niepokalana Ducha Świętego
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem
Powiernico Niepokalana łask Bożych
Gwiazdo morza, Niepokalana
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego
Różo Niepokalana wśród cierni
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości
Przyczyno Niepokalana naszej wiary
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia
Światło Niepokalane Aniołów
Chwało Niepokalana Proroków
Nauczycielko Niepokalana Apostołów
Potęgo Niepokalana Męczenników
Opiekunko Niepokalana Wyznawców
Radości Niepokalana w Tobie ufających
Obrono Niepokalana grzeszników

K. O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia - osiągnęli zdrowie duszy i ciała. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, siedziba: Ruda Śląska, Piłsudskiego 1.